سطح حرفه ای

هاست ۲۰۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

هاست ۳۰۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

هاست ۵۰۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

سطح پیشرفته

هاست ۵۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

هاست ۷۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

هاست ۱۰۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

سطح پایه

هاست ۱۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

هاست ۲۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

هاست ۳۰۰ مگابایتی پرسرعت
مشاهده جزئیات سرویس >>

برخی مشتریان

برخی دامنه های ما

سوالی دارید؟ بفرمایید ...

چرا دامنه خوب؟!

سایتی را تصور کنید با دامنه jamejahaniiran.ir و سایت دیگری را با دامنه jamejahani.ir تصویر فرمایید. یا مثلا سایتی را با دامنه poosteh.ir و سایت دیگری را با دامنه pousteha.ir، خود شما به کدامیک بیشتر اعتماد دارید؟

دامنه صرفا یک آدرس نیست! دامنه خوب اعتماد مشتری و مخاطب را جلب می کند، به تبلیغات اینترنیتی و محیطی شما جلوه بهتری می دهد، سهولت دسترسی مخاطب به سایت شما را بیشتر می کند و همه اینها به بازدهی بهتر و بیشتر منتهی می شود …

دامنه خوب پایه و اساس یک وب سایت خوب و پر مخاطب است و با توجه به ضرورت ایجاد سایت برای عموم مردم اعم از مغازه ها، شرکت ها و حتی افراد و در کل ایجاد یک شعبه و یک سایت در فضای مجازی برای جدب مخاطب بیشتر، انتخاب دامنه خوب میتواند نقش موثری در سرعت و سهولت و امتداد یک مسیر موفق برای شما داشته باشد.

پس دامنه فقط یک آدرس اینترنتی نیست! بلکه به شکل جدی معیاری برای اعتبار شما در فضای مجازی تلقی می شود …

طراحی و پشتیبانی توسط پشتیبانی وردپرس